Information

Välkommen till vår campingplats. Vi hoppas att du får det trevligt och skönt här, därför är följande ordningsregler tillkomna för din och andras trevnad.

1. Stör inte lugnet på campingplatsen, kör i gånghastighet och så lite som möjligt.

2. En generell regel är att visa hänsyn. Klockan 23.00–07.00 ska det vara tyst på camping- platsen. Bommen hålls stängd kl 22.00–07.00. Den som kommer till campingplatsen mellan kl 22.00–07.00 måste därför parkera bilen på P-platsen utanför.

3. Besökare till er ska ställa sina bilar på P-platsen.

4. Biltvätt är ej tillåten inom campingområdet.

5. Husvagnstoaletter och spillvattenslungor får endast fömmas i servicebyggnadens utslags- back. Fasta tankar tömmes på långsidan av servicebyggnaden.

6. Öppen eld på marken är helt förbjuden. Grillar ska vara släckta 23.00. Tömning av grill- askan sker i plåttunnan som finns vid sopbo- den. Tömning av grillaskan sker i plåttunnan som finns vid sopboden. Norr om den mot tömning av fasta tankar. Engångsgrillar är ej tillåtna.

7. Båtar, kanoter och surfingbrädor får ej läggas upp inom badplatsområdet.

8. Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. Att kasta eller sparka boll bland tält och husvagnar accepteras inte.

9. Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i koppel och rasta utanför området.

10. Hjälp oss att hålla campingen ren och skräpfri. Använd miljöstationen och sortera dina sopor där.

11. All form av försäljning inom campingområdet är förbjuden.

12. Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på, eller förlust av, campinggästernas ägodelar.

13. Vid avresa ska din campingtomt vara utrymd och städad före kl 12.00 avresedagen.